Parkering för husbilar i Mariehamn

Ställplatser för husbilar

Mariehamn har inga särskilda parkeringar för husbilar sk ”ställplatser”, det är dock möjligt att parkera på gator och parkeringsplatser i enlighet med anvisningar på plats eller i enlighet med Vägtrafiklagen.

Söker man övernattningsmöjlighet med olika faciliteter såsom el, vatten och avlopp, så hänvisas i första hand till campingplatsen ”Gröna Udden” i sydöstra Mariehamn.

I övrigt vill vi från stadens sida hänvisa till några lämpliga parkeringsplatser där det normalt, åtminstone nattetid, finns tillräcklig plats för att ställa en husbil:

  • Vid ”Sjökvarteret” på parkeringen på kvarterets södra sida
  • Vid servicetillfarten/gatan vid ST1 och Teboil
  • Vid ”Nabbens badplats” parkeringen på strandens västra sida
  • Vid ”Fiskehamnen” i södra Mariehamn, platsen mot havet i väster
  • Vid stadens ”Vattentorn” vid Tornvägen
  • Vid Stora gatan, parkeringen mellan Hamngatan och Havsgatan
  • Vid Mariebads parkering vid Österleden

För tömning av avloppstankar och påfyllning av vatten så finns en station vid parkeringen vid Lilla Holmen. Här finns också möjlighet att parkera men vi avråder från parkering under högsäsong, midsommar – 1 vecka in i augusti, då är det många andra som behöver parkeringen vid besök till Lilla Holmens badstrand eller som parkering för den invidliggande småbåtshamnen.

Tömning av toatankar kan även utföras vid parkeringen norr om servicestationen Select vid Servicegatan.

Gällande toatankstömning och vatten så är det även möjligt att fråga om den möjligheten vid servicestationer i Mariehamn.

Skapad 10.9.2021 09:06
Uppdaterad 10.9.2021 09:53

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.