Stadens parkeringsbiträde ute på vintern

Parkering

Parkeringen i Mariehamn är gratis. I stadens centrum är parkeringen tidsbegränsad. På många områden är det tillåtet att parkera bilen två timmar, medan parkeringstiden på vissa gator är begränsad till 30 minuter. Parkeringstiden i alla stadens parkeringsgarage är tre timmar.

Parkeringsskiva

När du parkerar bilen i Mariehamn där det finns en angiven tidsbegränsning, måste du ha en parkeringsskiva väl synlig i bilens framruta. Den ska alltid användas på parkeringsplatser med en tidsbegränsning på 2-4 timmar.

Parkeringsskiva finns att hämta utan kostnad bland annat i stadshuset, i stadsbiblioteket och samhällstekniska avdelningens kontor. Det är inte nödvändigt att använda en parkeringsskiva från Mariehamns stad, det går också bra att använda någon annan motsvarande parkeringsskiva.

Underjordiska garage

Sittkoffs, Miramar och Nyfahlers är underjordiska garage centralt i staden. Parkeringsskiva ska användas och tillåten parkeringstid är tre timmar.

  • Miramargaraget är öppet för allmän parkering alla dagar kl. 07.00-23.00.
  • Nyfahlers garage är öppet vardagar mellan kl. 07.00-23.00, lördagar 07.00-20.00 och söndagar stängt.
  • Sittkoffs garage är öppet vardagar mellan kl. 07.30-19.00, lördagar 08.30-19.00 och söndagar stängt.

Det är också möjligt att hyra en parkeringsplats i Miramar- och Nyfahlersgaraget. Platserna hyrs ut vardagar kl. 08.00-17.00 och kostar 60 euro per månad (inkl moms). För mer information om uthyrning ring stadens planeringsingenjör på markenheten, tel. +358 18 531571.

Bland stadens styrdokument och publikationer finns mer information:

Skapad 15.2.2021 15:05
Uppdaterad 28.5.2021 09:22

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.