Hyrestaxor vid Medborgarinstitutet

Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Avgifter

Medborgarinstitutets utrymmen hyrs direkt från medborgarinstitutet. Hyrestaxorna är fastställda av bildningsnämnden, 18.1.2022 § 7.

Hyror från och med  1.8.2022

Rumstyp Max 4h/dag
moms  0%
Över 4h/dag
moms  0%
Festsalen 87,90 € 164,70 € 175,80
Större klassrum 56,30 € 105,40 € 112,50
Mindre klassrum 32,70 € 61,20 € 65,30
Undervisningsköket 71,40 € 66,90 €+16,00 € för
varje följande timme
71,40+17
Datasal 58,40 €/lektion 58,40 €/lektion

Vid uthyrning av festsalen för annat än undervisningsändamål höjs hyran med 50%.

Rektorn för Medborgarinstitutet har rätt att i samband med offertgivning avgöra hyrans storlek.

Om musikinstrument används i samband med hyrningen av utrymmen för annat ändamål än för undervisningsändamål, debiteras dessutom för instrument:

  • Flygel 26,70 € max 4h/ dag
  • Elpiano 10,60 € max 4h/dag och 21,30 € över 4h/dag
Skapad 4.2.2022 10:03
Uppdaterad 4.2.2022 13:23

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.