Lämna synpunkter, tips eller förslag

Skicka oss dina synpunkter, tips eller konkreta förslag på förändringar i staden, genom att fylla i formuläret nedan. Vänligen ring via telefonväxeln 5310 om ditt ärende är akut.

Lämna synpunkter, tips eller förslag

Undvik att sända känsliga uppgifter via formuläret eller e-post. Formuläret sänder ditt meddelande via e-post till info@mariehamn.ax som sedan vidarebefordrar ärendet till en av stadens avdelningar eller tjänstemän. 

Vill du att vi kontaktar dig?

Skrivelser till staden är allmän handling

Tänk på att i princip all post till Mariehamns stad är en allmän handling. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att få ta del av de synpunkter som kommunen får in, om de begär det. Mariehamns stads behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i EUs dataskyddsförordning.

Skapad 4.3.2021 16:03
Publicerad 4.3.2021 16:03
Uppdaterad 16.6.2022 12:41

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.