Information och media

Stadens mål är att all information som ges ska vara öppen, aktuell och korrekt. På hemsidan och via sociala medier är informationen i första hand riktad till Mariehamns invånare. Besökare, massmedia, annan offentlig förvaltning och näringsliv är också viktiga målgrupper.

Stadskansliet har det övergripande ansvaret kring information och stadens varumärke. Huvudansvaret för informationen ligger på respektive sektorchef. Du kan alltid kontakta stadshusets växel på telefon 5310 för att få veta vart du kan vända dig i olika frågor.

Webbplatsen

Stadens webbplats är responsiv och som användare kan du anpassa sidorna så att den lättare kan läsas och läsas upp med hjälp av funktionen Readspeaker.

Närvaro på sociala medier

På stadens officiella Facebook-sida informerar vi om lediga jobb inom staden, lediga tomter samt annat allmännyttigt för stadens invånare. Ofta länkar vi även tillbaka till stadens hemsida för mer information.

Staden arbetar även med nischade Facebook-sidor som för exempelvis stadsbiblioteket, kultur, idrottsanläggningar, badhuset Mariebad, räddningsverket och  Medborgarinstitutet. Dessa och fler nischade sidor hittar du till via stadens officiella Facebook-sida, i listan på gillade sidor.

Ungdomsenheten använder sig också av till exempel Snapchat för att kommunicera med ungdomarna.

Via stadens officiella YouTube-kanal publicerar vi olika informationsfilmer, men länkar även till andra relevanta klipp om Mariehamn. På Mariehamns stads sida på LinkedIn har vi valt att ha endast en grundpresentation och publicera lediga jobb inom staden.

Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 31.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.