Skattesatser

Skatt betalas i enlighet med grunderna i kommunalskattelagen för Åland. Stadsfullmäktige fastställer årligen kommunalskattesatsen för Mariehamns stad.

Inkomstskattesats 2022

17,00 %

Fastighetsskattesatser 2022

Uppgift inom parentes visar 2021 års skatteprocenter.
 

  • Allmän skatteprocent                         0,50 %    (0,30 %)    
  • Stadigvarande bostadsbyggnad    0,50 %    (0,30 %)    
  • Obebyggda byggplatser                   6,00 %    (6,00 %)    
  • Annan bostadsbyggnad                    0,90 %    (0,90 %)    
  • Kraftverksbyggnad                              1,50 %    (0,40 %)    
  • Allmännyttigt samfund                      0,00 %    (0,00 %)   

Hundskatt 2021

Mariehamns stad uppbär ingen hundskatt år 2022.

Övriga skatter

Hittills har landskapet inte för egen del uppburit landskapsskatt. Uppbörden av statskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringspremier sker på samma sätt på Åland som i övriga delar av landet.

Skapad 16.2.2021 12:56
Uppdaterad 4.1.2022 15:45

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.