Eurosedlar i en jeansficka

Stipendier för studerande

Mariehamns stad delar årligen ut åtta stipendier till studerande från Mariehamn. Stipendiets belopp är 750 euro.

För att räknas som en behörig sökande ska du:

  1. Ha studerat i minst tre terminer vid universitet- eller högskola eller studerat vid läroinrättning eller på gymnasialnivå mot en yrkesexamen.
  2. Skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv, dina framtidsplaner, eventuella engagemang inom tredje sektor, fritidsintressen samt i det fall att du skulle tilldelas ett stipendium hur stipendiet skulle underlätta dina framtida studieprestationer.
  3. Bifoga en utredning över avlagda tentamina och uppnådda studieresultat i form av graderade betyg eller värdeomdömen. Dock kan motsvarande verifierade utredningar om studieframgångar bifogas ifall inte resultat redovisas under studietiden.
  4. Ladda upp din ansökan samt de bilagor du önskar bifoga genom att klicka på länken nedanför eller sänd din ansökan per post till:
    Stadskansliet, Pb 5, 22101 Mariehamn. Märk försändelsen "Stipendieansökan 2021" på kuvertet.

Klicka här för att ladda upp din ansökan om stipendium år 2021

Ansökningstiden för 2021 års stipendier går ut den 11 november 2021, kl. 15.00.
Stadens stipendier för studerande delas ut årligen vid julfridens utlysande på julafton. 

Fullständiga regler och anvisningar under rubriken Hitta snabbt.

Stadskansliet

Mariehamns stad
Stadshuset, Torggatan 17
Pb 5, AX-22101 Mariehamn
Skapad 16.2.2021 12:53
Uppdaterad 3.11.2021 09:59

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.