Stipendier för kultur, idrott och fritid

Varje år delar Mariehamns stad ut två stipendier för aktivitet, engagemang eller framsteg inom kultur samt idrott och fritid.

Mottagaren/mottagarna du vill nominera måste vara fast bosatta i Mariehamn. Du lämnar dina nomineringar elektroniskt via ett formulär. Sista inlämningsdag för nomineringar 2021 är 31 oktober.

Regelverk för kultur- och idrotts-/fritidsstipendier (A-KFN 61§)

Kulturstipendium

Mottagaren/mottagarna stimulerar och vitaliserar genom sin verksamhet det åländska kulturlivet. Såväl professionella och icke professionella konstnärer och kulturarbetare, som grupper som utfört en kulturgärning, kan erhålla stipendiet. Mottagaren/mottagarna skall vara fast bosatta i Mariehamn.

Idrotts- och fritidsstipendium

Stipendiet kan ges till en aktiv idrottsutövare, en förening eller ett lag som under året gjort framsteg inom sitt område och/eller visat gediget intresse och engagemang. Stipendiet kan även delas ut till ledare/tränare som genom sitt arbete berikat fritiden för stadens invånare.

Tidigare års stipendiater

Utdelat år Kultur Idrott- och fritid
2019 Karin Erlandsson Lena Eriksson
2018 Björn "Grulle" Eklund Thomas Fonsell
2017 Lena Andersson och Gunilla Nilsson  Eva Fellman
2016 Erica Dunder Erica Dunder
2015 Annelie Åkerblom
Sune Eriksson
Jannik Svahnström
Sune Eriksson
2014 Barbro Sundback Mikael Granskog
2013

Jonas Danielsson
Guy Karlsson
Judy Kuitunen

Claes Hellström
Marina Ekqvist
Sabina Mattsson
2012 Daniel Eriksson  
2011  -  
2010 Jonas Wilén  
2009 K-G Eriksson Marcela Sandvik, Kennth Sandvik och Christer Gustafsson 
2008 Gunnel Ekelund  
2007 Folke Wickström  
2006 Maria Korpi-Gordon Kenneth Sandvik och Staffan Lindberg 
2005 Robert Liewendahl Sebastian Törnblom, Rebecka Björkvall, Kenneth Sandvik, Henrik Lundberg, Tom Borenius, Christa Martin-Sundman och Clas-Folke Hansen 
2004 Helge Engblom Minna Johans, Karl Berthén, Jan-Erik Rask och Sabina Mattsson
2003 Ben Johans
Per-Ove Högnäs
Julia Sjöwall, Alexander Weckström, Henrik Lundberg, Ove Lehto, Kenneth Sandvik, Mikaela Lingonblad och Igge Holmberg
2002 Berit Lindqvist Ove Lehto, Kenneth Sandvik, Harry Österlund, Tanya Jansson, André Hansell, Carita Facius och Åke Björklund 
2001 Kaj-Gustav Sandholm Samuel Mäki, PAF Elit damer, Peter Mattsson och Camilla Stenström
2000 Camilla Gunell Kristoffer Weckström, Ann-Katrin Nordman, Kimmo Mattsson, Mikaela Carlström och Ulrica Lindén.
1999 Maj-Britt Lind  
1998 Mirjam Öberg  
1997 Krister Norrgrann  
1996 Jerker Örjans
Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 30.8.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.