Samhällstekniska avdelningen

Avdelningen är indelad i markenheten, mätningsenheten och vattenverket.

Till avdelningens uppgifter hör planering och projektledning för gator och trafik, parker och grönområden, mätningsverksamhet, fastighetsbildning, vatten och avlopp.

Samhällstekniska avdelningen

Infrastruktursektorn
Elverksgatan 1
Publicerad 29.3.2021
Uppdaterad 29.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.