Räddningsverket

Räddningsverket leds av infrastrukturnämnden och i det verkställande och operativa arbetet av räddningschefen.

Räddningsverket jobbar förebyggande för att Mariehamn ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i. Räddningsverket arbetar operativt med brand och räddning, ambulansverksamhet, räddningsdykning, räddningsinsatser till sjöss och restvärdesräddning. Verket erbjuder också kurser riktade till sjöpersonal, företag och organisationer.

Läs mer om Mariehamns räddningsverk.

Sotning i Mariehamns stad sköts av distriktssotaren.

Karl Nordlund

Räddningschef
Räddningsverket, infrastruktursektorn
Publicerad 29.3.2021
Uppdaterad 29.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.