Nyheter

Vad tycker du är viktigast att utveckla i centrum?

Till och med fredag 22 oktober har alla möjlighet att svara på 6 frågor om vilken utvecklingsinsats som är viktigast.

Storsatsning för att höja stadskärnans attraktivitet

Att skapa ett mer livskraftigt och attraktivt centrum är sedan länge ett gemensamt mål för aktörerna inom City Mariehamn. Nu är siktet inställt på att Mariehamn ska utses till Årets stadskärna i...

650 000 euro i covid-stöd till staden

Social- och hälsovårdsministeriet har betalat ut ett ansökt statsunderstöd till Mariehamns stad på cirka 650 000 euro.

Kurs i Heta arbeten

Kursdagar:    Måndag den 30 augusti, måndag den 20 september, måndag den 27 september, måndag den 25 oktober och måndagen den 15 november (välj ett tillfälle). Kurstid:         08.00-16.00 Kursplats...

Sommarjobb för 68 ungdomar

Den här sommaren finansierar staden sommarjobb för 68 ungdomar. Arbetsplatserna återfinns både inom olika delar av stadens egen organisation och ombord på fartyget Pommern, i turistinformationen samt...

Sommarjobbssedel

Mariehamns stad erbjuder företag sommarjobbssedlar för att underlätta för unga mariehamnare att få arbete i den egna hemkommunen.
Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 29.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.