Mariehamns stadsbildsbidrag 2021

Bidraget är ett uttryck för uppskattning av enskilda åtgärder, som är ägnade att bevara Mariehamns byggnadskultur. Byggnadsåtgärden bör vara utförd i samråd med stadsarkitektkansliet. Bidraget utbetalas efter det att respektive åtgärd är genomförd. Byggnaden bör vara i privat ägo och dokumenterat kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull.

För vidare information kontakta stadsarkitektkansliet tel. 018-531461 eller se mera information om stadsbildsbidrag. Skriftlig ansökan på särskild blankett riktas till Mariehamns stad, stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax före 1.11.2021.

Publicerad 1.10.2021
Uppdaterad 1.10.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.