Karta där förslag för området inritats med linje

Informationsmöte gällande discgolfbana vid Gnisten/Stenkrossen

Välkommen till stadshuset måndagen den 11 oktober kl. 18.

Infrastrukturnämnden håller ett informationsmöte gällande discgolfbana vid Gnisten/Stenkrossen i stadshuset måndagen den 11.10.2021 kl. 18:00. 

Den tilltänkta discgolfbanan presenteras och allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter.

För mer information, se infrastrukturnämndens behandling av ärendet från den 23.9.2021 § 74. Protokollsutdraget samt bilagorna för anhållan om discgolfbana och förslag till bansträckning finns att läsa direkt via länkar under rubriken Bilagor. Har du inte möjlighet att närvara på informationsmötet kan du lämna synpunkter via vårt korta e-formulär

Se området på Google maps.

Publicerad 30.9.2021
Uppdaterad 20.10.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.