En guide berättar om miniatyrstaden för en familj

Mariehamnsmuseet

Upplev Mariehamn på 1920-talet! I Mariehamnsmuseets montrar visas en miniatyr av Mariehamn så som staden såg ut för 100 år sedan. Museet finns centralt i Mariehamn, öppet sommartid varje dag utom måndagar.

Under perioden september-maj 2022-2023 håller Mariehamnsmuseet med modellstaden öppet på lördagar kl. 14.00-16.00, övriga tider öppet endast för bokade grupper.

Fri entré. Tillgängligt för rörelsehindrade.

För senaste nytt om museet, besök Mariehamnsmuseets facebooksida.

För bokning av visningar och eventuella frågor, kontakta Gunda Åbonde-Wickström, +358 18 14928 eller Ralph E. Sjöholm, +358 400 723808, alternativt Nybyggarne vid Mariehamns pensionärsförening Sten Hansen tel. +358 18 22644. Det går också bra att sända sms eller meddelande via Facebook-sidan.

Besöksadress

Ålandsvägen 42, Mariehamn.

Hitta till Mariehamnsmuseet med hjälp av Google Maps

Historien om modellstaden

Mariehamnarna blev medvetna om värdet av sina byggnadsskatter när 60-talets omfattande rivningar kulminerade 1975 i Societetshusets rasering för att ge plats åt självstyrelsens parlament och ämbetsverk.

I december 1987 påbörjade en grupp pensionärer i Mariehamn arbetet med att åskådliggöra hur staden mellan sin Västra och Östra hamn hade sett ut på 1920-talet. Under trettio år har Nybyggarne, som gruppen kallar sig, byggt upp en miniatyrmodell av bebyggelsen från den tiden.  Mer än 600 byggnader har byggts i en skala där 1 m motsvaras  av 1 cm. Husens många detaljer, stadens och gårdarnas planteringar, inplacerade människor, djur, fartyg och bilar gör stadskopian levande och unik.

Mariehamns stad fick miniatyrmodellen i gåva av Nybyggarne och den gjordes möjlig att se för allmänheten. År 2014 donerades modellen åt kommerserådet Anders Wiklöf, som för ändamålet iordningställt ett permanent museiutrymme i centrala Mariehamn. Modellen av staden som är inrymd i 11 stora vitriner invigdes 5 juni 2016.

Museets målsättning är att bidra till att öka lokalbefolkningens och hitresandes intresse för Mariehamn och dess historia.

Skapad 15.2.2021 10:46
Publicerad 15.2.2021 10:46
Uppdaterad 8.9.2022 08:31

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.