Bildningsnämnden

Bildningsnämnden i Mariehamn sammanträder i Tekniska verken-huset i regel en gång per månad.

Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa digitalt. Protokoll publiceras så snart de är justerade.

Föredragningslistor på stadens Tweb

Protokoll på stadens Tweb

Inträffar:
  • 14.10.2021, 18:30
Plats:
Tekniska Verken
Publicerad 12.10.2021
Uppdaterad 12.10.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.