karta över Kaptensgatan

Ombyggnad av ledningar och gata

Staden inleder från måndag 14 mars ombyggnadsarbete av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar samt gata för Kaptensgatan, avsnittet Styrmansgatan – Skeppargatan.

Vid ledningsarbetet som inleds vid korsningen med Styrmansgatan påverkas framkomligheten för bilister och gång/cykeltrafik, dock kommer det hela tiden att vara möjligt för trafikanter att ta sig fram längs gatan.

Under tid att ledning- och gatuarbetet pågår i Kaptensgatan kommer berört gatuavsnitt att vara avstängt för genomfartstrafik, fordons- och gångtrafik till invidliggande tomter kommer dock att fungera.

Ledningsarbete inleds måndag 14 mars och beräknas pågå till första veckan i juli.

 

Inträffar:
  • 14.3.2022 till 8.7.2022
Plats:
Kaptensgatan, avsnittet Styrmansgatan–Skeppargatan
Skapad 11.3.2022 13:01
Publicerad 11.3.2022 14:38
Uppdaterad 11.3.2022 14:38

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.