COVID-19 (Coronaviruset)

Här publicerar vi information om hur nuvarande situation och smittskyddslag påverkar stadens verksamhet och service till allmänheten. Information ges vartefter både via denna webbplats och andra informationskanaler.

For translation of this page to English or another language, click on the icon Translate in the menu above.

Undvik besök om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post

Våra verksamheter vidtar olika förebyggande åtgärder som hjälper oss att minimera smittspridningen. En åtgärd är att undvika fysiska möten så långt det går. Vi ber därför alla att i första hand ta kontakt per telefon eller e-post för ditt ärende till Mariehamns stad.

Stadens service och verksamhet  

Vi följer alltid gällande regler och rekommendationer. Dessa ändras beroende på smittoläget i landskapet. För att minska risken för smittspridning kan det finnas begränsningar, till exempel gällande besöksantal eller öppettider. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder.

Nedan presenteras avvikande öppettider och annan viktig information. Sidan uppdateras vartefter. 

Barnomsorgen

Stadens barnomsorg följer de rekommendationer och riktlinjer som Ålands landskapsregering ger. Barn som deltar i verksamheten ska vara friska. Inskolning av nya barn ordnas i dialog mellan familjen och personal.

Vårdnadshavare får information via kommunikationsplattformen Tempus
 

Grundskolorna och fritidshemmen

Stadens skolor följer de rekommendationer och riktlinjer som Ålands landskapsregering ger. Barn med infektionssymtom ska stanna hemma.

Vårdnadshavare hittar information om landskapsregeringens rekommendationer och riktlinjer via kommunikationsplattformen Wilma
 

Äldreomsorgen

Att beakta vid äldreomsorgens verksamhetsenheter:

  • Boka gärna besök till verksamhetsenheterna på förhand.
  • Besökare ska upprätthålla ett tillräckligt avstånd till andra klienter och personal.
  • Besökare ska vara friska och hålla god hand- och hosthygien.
  • Besöken sker i klientens rum.
  • Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig (om klienter/besökare är symptomfria).
  • Personalen informerar och handleder besökare i användning av visir eller mun- och nässkydd.

Tack för din förståelse – tillsammans kan vi kämpa mot smittspridningen!
 

Medborgarinstitutet

Från och med vecka 9 återgår Medis till normala öppethållningstider, dvs kl. 10-15.

Kurser som pausades under tiden som distansundervisning var påbjuden inom fria bildningen har nu återupptagit sin verksamhet, vilket betyder att de pågår längre in på vårterminen än vad som anges i kurskatalogen. Utgångspunkten är att kurserna förverkligas med sitt planerade timantal.
 

Stadsbiblioteket och kultur

Från och med måndag 17 januari har stadsbiblioteket öppet som vanligt igen. Det innebär att man kan besöka biblioteket 9-20 måndag-torsdag, 9-18 på fredag samt 10-15 på lördagar. För eventuella avvikande öppettider, besök stadsbibliotekets sida på bibliotek.ax.

Bokinkastet och e-biblioteket är som vanligt öppna dygnet runt. 

Om du har förkylningssymtom och inte får träffa folk kan du beställa take away-böcker för både stora och små hos stadsbiblioteket. Läs mer om bokkassar på bibliotek.ax.
 

Idrott och fritid

Mariehamns stads idrottsanläggningar håller öppet med anpassad verksamhet under den tid de nya restriktionerna gäller. Vi uppmanar alla besökare att hålla avstånd, använda munskydd i allmänna utrymmen och att stanna hemma vid förkylningssymtom. Tänk på att föreningarna som driver verksamhet vid idrottsanläggningarna själva beslutar om aktiviteterna kommer att genomföras eller inte.

Uncans verksamhet är anpassad för att den ska vara trygg för besökare och personal.
 

Övriga verksamheter

Mariehamns stads övriga verksamheter är öppna om inget annat meddelas.
Vi ber alla ta hänsyn i den situation som råder. De allra flesta ärenden kan lösas per telefon, e-post eller genom ett digitalt möte. 

Stadsfullmäktiges sammanträden sänds direkt via lokaltv och www.mariehamn.ax/webbtv

Möjlighet till avbetalningsplaner

Om den fakturerade har svårt att betala arrenden eller andra avgifter till staden går det bra att ta kontakt för att komma överens om en avbetalningsplan. Använd de kontaktuppgifter som finns på fakturan. Mot uppvisande av ett intyg eller annan dokumentation som styrker betalningssvårigheten kommer staden att erbjuda olika alternativa avbetalningsplaner. När man kommit överens om en avbetalningsplan tas ingen förseningsränta ut.

Information om Covid-19

De nationella och lokala rekommendationerna gällande Coronaviruset kan förändras snabbt. Besök följande webbplatser där informationen om viruset och rekommendationer uppdateras fortlöpande.

ÅHS riktlinjer, information och sjukvårdsupplysning

THLs aktuella nyheter om coronaviruset Covid-19

Ålands landskapsregerings informationstelefon samt beslut och rekommendationer

Kristelefonnummer och samtalsstöd, se lista på Ålands landskapsregerings webbplats 

Information till stadens personal

Är du anställd vid Mariehamns stad hittar du interna nyheter, information och riktlinjer på intranätet Ankaret. Som anställd kan du logga in till intranätet Ankaret även hemifrån och från en smartmobil.

Skapad 15.3.2021 09:03
Publicerad 4.3.2022 08:37
Uppdaterad 21.4.2022 14:59

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.