Kvinna rensar i grönsaksland

Trädgårdslotter

Du som är intresserad av att arrendera en trädgårdslott i Mariehamn är välkommen att kontakta stadsträdgårdsmästaren på samhällstekniska avdelningen.

Lediga trädgårdslotter i Hindersböle bjuds ut varje år efter annonsering, och delas ut i den ordning ansökningarna kommer in. Den årliga avgiften fastställs av infrastrukturnämnden. Ansöker gör du per telefon eller e-post.

Utöver stadens trädgårdslotter finns vid Espholmsvägen ett privat koloniområde som arrenderas och sköts av Trädgårdsföreningen Mullvaden r.f. För närmare information, kontakta föreningens ordförande på mobiltelefon +358 40 7245765.

Skapad 28.4.2021 10:48
Uppdaterad 25.8.2021 10:10

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.