Fyrvaktarvägen (1094)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att kunna realisera sitt projekt.

Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget har varit framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 26.3 - 9.4.2018. Tre anmärkningar har inkommit. Med anledning av anmärkningarna har ändringar gjorts i planförslaget.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende under tiden 5 – 19.7.2021. Planförslaget är tillgängligt på stadsbiblioteket. Frågor kan ställas per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 19.7.2021 kl.15.00 per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller per post till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

Planprocessen

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

 

Bilagor

Publicerad 26.2.2021
Uppdaterad 23.6.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.