Varningssignaler

Allmän farosignal ges genom en alarmsignal som hörs utomhus eller rörliga varningssignaler som fästs på fordon. Signalen varnar människor som befinner sig utomhus för en hotande, omedelbar fara. Den första dagen varje månad, klockan 12, testas alarmsignalen som ska varna befolkningen vid fara.

Den första skyddsåtgärden som i regel är tillräcklig är att ta skydd inomhus och agera enligt anvisningarna vid en farosituation. Alla människor bör känna igen den allmänna farosignalen och kunna agera rätt när den kommer.

Den allmänna farosignalen 

 • Signalen varar i en minut och ljudet växlar mellan stigande (i 7 sekunder) och sjunkande (i 7 sekunder) eller ett varningsmeddelande som myndigheterna har spelat in.
 • Faran över signalen är en jämn ljudsignal vars längd är en minut.
 • Testsignalen är en 7 sekunder lång entonig signal.

Gör så här när du hör den allmänna farosignalen

 • Gå in inomhus och stanna kvar där.
 • Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar ordentligt.
 • Sätt på radion och vänta lugnt på anvisningar.
 • Undvik att använda telefonen så att linjerna inte blockeras.
 • Avlägsna dig inte från området annat än på uppmaning av myndigheterna, annars kan du bli utsatt för fara på vägen.

Test av varningssignalen

Systemet med larmanordningar upprätthålls för verkliga farosituationer. Larmanordningarna testas den första dagen varje månad klockan 12 genom en testsignal. Man ska inte ringa och begära tilläggsuppgifter från nödnumret 112.

 • Den första dagen varje månad, klockan 12 provas alarmsignalen som ska varna befolkningen vid fara.
 • Provsignalen är en 7 sekunder lång entonig signal.
 • Signalen är enbart ett prov och kräver inga åtgärder av befolkningen.

Перевірка попереджувального сигналу 

Щоб не створювати зайвого занепокоєння, рятувальна служба хоче повідомити про наступне:

 • У перший день кожного місяця о 12 годині перевіряється сигнал тривоги для попередження населення в групі ризику.
 • Тестовий сигнал – це безперервний сигнал тривалістю сім секунд.
 • Це лише тест, який не повинен викликати жодного занепокоєння для населення.

Тест предупредительного сигнала

Чтобы не создавать лишнего беспокойства, спасательная служба хочет сообщить о следующем:

 • В первый день каждого месяца в 12 часов проверяется сигнал тревоги, чтобы предупредить населения в случае опасности.
 • Тестовый сигнал представляет собой непрерывный сигнал длительностью семь секунд.
 • Это только тест и никакого беспокойства со стороны населения вызывать не должен.

Räddningsverket

Samhällstekniska avdelningen, infrastruktursektorn
Elverksgatan 8
Skapad 2.3.2022 15:28
Publicerad 4.3.2022 14:53
Uppdaterad 29.3.2022 13:18

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.