Ortofoto på Svinö, mellan Västra Ytternäs, Espholm och Styrsö

Svinö holmes utveckling

Hur ska Svinö holme i Mariehamn utvecklas på lång sikt? Ska det bli ett rekreationsområde, en skärgårdsstad eller en tvillingstad? Nu vill vi veta vilket alternativ du tycker är bäst!

För varje alternativ presenteras markanvändningsskisser, kostnadskalkyler och konsekvensbeskrivningar. Detta plus utredningar gällande natur- och miljöinventeringar hittar du under Hitta snabbt. 

Mariehamns stad ville ta del av vad stadens invånare och andra berörda tyckte. Därför ordnade staden en medborgardialog  den 3.7 - 27.8.2015. Det arrangerades en utställning på stadsbiblioteket med all information om de olika alternativen.

Under 2015, med utgångspunkt i ärendeberedningen och medborgardialogen, skulle stadsfullmäktige besluta vilket av de tre alternativen som skulle utvecklas till en delgeneralplan.

Publicerad 26.2.2021
Uppdaterad 31.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.