Grönplan för Mariehamn

Beslutet att ta fram en grönplan för Mariehamns stad togs av stadsfullmäktige i april 2019 då stadens miljöprogram godkändes.

En grönplan är ett kunskaps- och planeringsunderlag som fungerar vägledande och rådgivande. Den är ett värdefullt underlag i kommande stadsplaneringsprojekt för Mariehamns stad samt för det kommande arbetet med översiktsplanering av Mariehamn.

Arbetet inleds med framtagning av målsättningar.
Arbetet har påbörjats med en medborgarenkät över hur befolkningen använder grönområden i Mariehamn.

Planprocessen

SUN – STDS - Utställd 30 d - SFMGE - I kraft efter 30 d

Bilagor

Skapad 31.3.2021 12:47
Uppdaterad 21.12.2021 08:19

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.