Västra Ytternäs 48-1

Illustration över tomtområde 48 1 översiktIllustration över tomtområde 48 1 stadsplan

Info om tomten

Tomt 24-48-1
Areal (m²) 3648
Byggnadsrätt (m²) 3000
Våningstal II, ½ III ⅔
Användningsändamål BV-1*
Tomtpris (€) 334 741
Tomtpris (€/m²) 91,76
Arrende 15 063
Reserverad Ja

*BV-1=Kvartersområde för bostadsvåningshus där en del eller den totala våningsytan får utnyttjas för servicehus.

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 2 048,44 € samt fjärrvärmekostnader.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Skapad 1.3.2021 14:32
Uppdaterad 1.3.2021 14:37

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.