Västra Ytternäs 32-8

Illustration över tomtområde 32 8

Tomt  24-32-8
Areal (m²) 1468
Byggnadsrätt (m²) 1000
Våningstal III ⅔
Tomtpris (€) 124 253
Tomtpris (€/m²) 84,64
Arrende 5 591
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 2 048,44 € samt fjärrvärmekostnader.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2020.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Skapad 1.3.2021 13:48
Uppdaterad 1.3.2021 13:53

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.