Främmanberg 1-17

Illustration över tomtområde 1 17

Info om tomten

Tomt 1-1-17
Areal (m²) 2018
Byggnadsrätt (m²) 1500
Våningstal ½ II
Tomtpris (€) 456 785
Tomtpris (€/m²) 226,36
Arrende 20 555
Reserverad Nej

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning och eventuell fjärrvärmeanslutning.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022. Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 19.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.