Ytternäs 22-6

Illustration över tomtområde 22 6 översiktIllustration över tomtområde 22 6 stadsplan

Info om tomten

Tomt 22-6
Areal (m²) 847
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 60 800
Tomtpris (€/m²) 71,78
Arrende (€/år) 2 736,00
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 1.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.