Bostadstomter i Västra Ytternäs (Horelli)

Bostadsområde Horelli erbjuder storslagna vyer över inloppet till Mariehamn, till havet är det bara ett stenkast.

Översiktskarta över Horelli

R = reserverad tomt  
X  = såld/utarrenderad tomt 

OBS! Både privatpersoner och bolag kan ansöka om tomt 36-4 enligt infrastrukturchefens beslut.

Kvarter 36

24-36-4 (reserverad tomt)

Kvarter 46

24-46-4 (reserverad tomt)

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Skapad 1.3.2021 08:53
Uppdaterad 15.10.2021 13:34

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.