Bostadstomter i Västra Ytternäs (Forellvägen)

Befintligt naturnära bostadsområde i södra Mariehamn. Här finns affär, småbåtshamn, skola och daghem på promenadavstånd.

Illustration över tomtområde forellvägen

 X =  Såld/utarrenderad tomt 

OBS! Både privatpersoner och bolag kan ansöka om tomt 5-12 enligt infrastrukturchefens beslut.

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Skapad 1.3.2021 12:02
Publicerad 1.3.2021 12:02
Uppdaterad 3.5.2022 16:16

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.