Ytternäs 24-1

Illustration över tomtområde 24 1 översiktIllustration över tomtområde 24 1 stadsplan

Info om tomten

Tomt 24-1
Areal (m²) 1069
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 68 400
Tomtpris (€/m²) 63,99
Arrende (€/år) 3 078,00
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad 1.3.2021 10:55
Publicerad 1.3.2021 10:55
Uppdaterad 3.5.2022 16:10

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.