Ytternäs 22-1

Illustration över tomtområde 22 1 översiktIllustration över tomtområde 22 1 stadsplan

Info om tomten

Tomt 22-1
Areal (m²) 895
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 59 700
Tomtpris (€/m²) 66,70
Arrende (€/år) 2 686,50
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad 1.3.2021 10:07
Uppdaterad 18.6.2021 15:02

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.