Ytternäs 20-5

Illustration över tomtområde 20 5 översiktIllustration över tomtområde 20 5 stadsplan

Info om tomten

Tomt 20-5
Areal (m²) 1044
Byggnadsrätt (m²) 180
Våningstal I
Tomtpris (€) 51 898
Tomtpris (€/m²) 49,71
Arrende (€/år) 2 335
Reserverad tomt i nästa utgivning, ansökningar mottas endast under ansökningstiden i januari 2022

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 13.10.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.