Österbacka-4-8

Illustration över ett tomtområde 4 8Illustration över ett tomtområde 4 8

Info om tomten

Tomt  33-4-8
Areal (m²)  809
Byggnadsrätt (m²)  230
Våningstal  II
Tomtpris (€)  35 267
Tomtpris (€/m²)  43,59
Arrende (€/år)  1 587
Reserverad Nej

Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 19.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.