Bostadstomter i Apalängen III

Illustration över ett tomtområde 3

 = såld/utarrenderad tomt

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Skapad 1.3.2021 07:58
Publicerad 15.3.2022 10:58
Uppdaterad 15.3.2022 10:58

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.