Fint bevarade träfasader i tre olika exempel

Stadsbildsbidrag

Mariehamns stads beviljar stadsbildsbidrag för enskilda åtgärder på byggnader som är i privat ägo och dokumenterat kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefulla. Syftet är att bevara Mariehamns äldre byggnadskultur.

En byggnadsåtgärd som medges bidrag bör vara utförd i samråd med stadsarkitektkansliet, och bidraget utbetalas efter att åtgärden är genomförd.  Bidrag beviljas en gång per år, vanligtvis i slutet av året. Ansökningstiden annonseras i de två lokala dagstidningarna. Om du vill ansöka om bidrag lämnar du in en skriftlig ansökan till stadsutvecklingsnämnden.

K-märkta byggnader i stadsplan

Regler för stadsbildsbidrag och Chiewitzpris

Stadsbildsbidrag 2021

Skriftlig ansökan på särskild blankett riktas till Mariehamns stad, stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax före 1.11.2021. För vidare information kontakta stadsarkitektkansliet tel. +358 18 531461 eller se reglerna via länken ovan. 

Stadsarkitektkansliet

Stadsarkitektkansliet
Stadshuset, Torggatan 17
Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 6.10.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.