BIlden visar män och kvinnor av olika nationaliteter på SFI-kurs

Svenska för inflyttade

Medis ordnar kurser i svenska för inflyttade.

SFI – svenska för inflyttade/ Courses in Swedish as Second Language full time

Kurserna är heltid. De finansieras av Ålands landskapsregering och sökande ska vara inskriven hos Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten på Åland (AMS) och försäkrad hos Folkpensionsanstalten (FPA).

Ansökan görs hos AMS

Kurserna på CEFR-nivå A1 - B1.1. startar i augusti, oktober, januari och april om tillräckligt antal sökande finns.
Sista ansökan till kursen (kursstart 10.01.2022 och 31.01.2022) 03.12.2021 till AMS.

SFI info 2021 (svenska/english)

SFI: ansökan/application

SIA – svenska för inflyttade i arbete/ Courses in Swedish as Second Language at Workplace

Medis skräddarsyr moduler om 28 eller 36 lektioner för inflyttade i arbete i samarbete med åländska arbetsplatser på uppdrag av Ålands landskapsregering. De flexibla kurserna på CEFR-nivå A1-C2 ordnas individuellt eller i smågrupper på deltagarnas arbets- och fritid.

SIA info - Svenska i arbete

Språkbad/ Language Immersion Courses

Språkbad i svenska på Åland för företag, organisationer och myndigheter utanför Åland ordnas enligt offert.

Närmare beskrivning av CEFRs språknivåer på www.coe.int

Pia Engblom

Biträdande rektor
Medborgarinstitutet, bildningssektorn

Bilagor

Publicerad 9.2.2021
Uppdaterad 20.10.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.