SFI

Svenska för inflyttade

Medis ordnar kurser i svenska för inflyttade.

SFI – svenska för inflyttade/ Courses in Swedish as Second Language full time

Kurserna är heltid. De finansieras av Ålands landskapsregering och sökande ska vara inskriven hos Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten på Åland (AMS) och försäkrad hos Folkpensionsanstalten (FPA).

Ansökan görs hos AMS

Kurserna på CEFR-nivå A1 - B1.1. startar i augusti, oktober, januari och april om tillräckligt antal sökande finns.
Sista ansökan till kursen (kursstart 17.10.2022) 02.09.2022 till AMS.

SFI: ansökan/application

Läs broschyren för Svenska för inflyttade här/Read the brochure for Swedish for foreigners here.

SUAS – Svenska för personer utan arbetsmarknadsstöd / Courses in Swedish for foreigners not receiving benefits from Ams (Åland’s unemployment agency)

Kurserna startar 10.10.2022 vid tillräckligt antal sökande. Kurserna omfattar 3 lektioner närundervisning eller onlineundervisning samt självstudier måndag till fredag.

Kurserna är till för personer som är bosatta på Åland och tillhör någon av dessa grupper:

  • personer under tillfälligt skydd (flyktingar från Ukraina)
  • asylsökande registrerade vid en flyktingförläggning
  • personer som inte är berättigade till stöd från Ams (pensionärer, föräldrar som får hemvårdsstöd)

Ansökan lämnas in till Medis.

Deadline för ansökning är 9.9.2022.

Mer information om kursen/more information about the course/Більше інформації про курс.

Du hittar ansökningsblanketten här/you can find the application form here.

SIA – svenska för inflyttade i arbete/ Courses in Swedish as Second Language at Workplace

Medis skräddarsyr moduler om 28 eller 36 lektioner för inflyttade i arbete i samarbete med åländska arbetsplatser på uppdrag av Ålands landskapsregering. De flexibla kurserna på CEFR-nivå A1-C2 ordnas individuellt eller i smågrupper på deltagarnas arbets- och fritid.

Läs broschyren för Svenska för inflyttade i arbete här.

Språkbad/ Language Immersion Courses

Språkbad i svenska på Åland för företag, organisationer och myndigheter utanför Åland ordnas enligt offert.

Närmare beskrivning av CEFRs språknivåer på www.coe.int

Skapad 9.2.2021 08:42
Publicerad 11.3.2022 10:08
Uppdaterad 29.8.2022 08:00

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.