entré till Medis

Kurser och kursanmälan

Varje termin kommer Medis ut med en ny kurskatalog som delas ut till alla åländska hushåll. Katalogen finns också att läsa digitalt.

Medis kurser är i första hand för personer som har fyllt 16 år, utom då annat anges. Ungdomar under 16 år antas om det finns plats.

Kurskatalog

Kurskatalogen skickas per post till alla hushåll på Åland, men den finns även att läsa som pdf-dokument.

Medis aktuella kurskataloger

Anmälningsdagar för kurser höstterminen 2022

Anmälningsstart är onsdag 17 augusti 2022. Anmälningarna öppnar kl. 10.00. Om du vill anmäla dig via telefon eller genom personligt besök stänger anmälningarna kl. 15.00. Via kurswebben kan du anmäla dig även efter kl. 15.00.

Onsdag 17.8 kl. 10.00-15.00
Data 
Hälsa och friskvård
Dans

Torsdag 18.8 kl. 10.00-15.00
Matlagning
Konst och keramik (bildkonst, keramik och skulptur, glas samt övriga tekniker)
Hantverk (textil, trä- och teknisk slöjd samt övriga tekniker)

Fredag 19.8 kl. 10.00-15.00
Allmänna ämnen
Språk
Musik (individuell sång - se kurskatalogen för mer info)

Anmälan till kurser i Mariehamn och på fasta Åland

Anmäl dig på ett av tre sätt:

  • Medis kurswebb. Webbanmälningar registreras och besvaras automatiskt.
  • personligt besök på Medis kansli, ingång från Torggatan.
  • samtal till telefon 531 640 under perioden 17-19 augusti och 22-24 augusti, därefter telefon 531 620.

När du anmäler dig behöver du uppge personbeteckning, namn, adress, mantalsskrivningskommun, telefon, e-postadress, kursnummer och kurstitel. Vi meddelar eventuella kursändringar via sms, så kom ihåg att uppge ditt mobilnummer.

Testa gärna i god tid före anmälningsstarten att du har inloggning till Medis kurswebb om du vill anmäla dig via den. 

Anmäl dig helst före 31.08, särskilt till kurser med start i september.

Guide till hur du registrerar och anmäler dig digitalt finns på sidan Medis kurswebb.

Anmälan till kurser i skärgården

För kurser i skärgården anmäler du dig till kommunens kontaktperson.

Bekräftelse på kursstart

Observera att vi inte skickar ut någon bekräftelse på att kursen startar. Vi meddelar endast om kursen ställs in. Påminnelser skickas ut för kurser med start efter höstlovet (höstterminen) och sportlovet (vårterminen). Dessa skickas per sms, så kontrollera att vi fått rätt mobilnummer när du anmäler dig.

Bindande anmälan

För alla kurser på fasta Åland gäller bindande anmälan. Det betyder att den som uteblir från en kurs och inte annullerat sin anmälan måste betala hela kursavgiften, dock högst 70 euro. Annullering måste göras senast en vecka före kursstart. Enda undantaget är om du blivit sjuk och kan visa upp läkarintyg.

Medis kansli

Medborgarinstitutet, bildningssektorn
Styrmansgatan 1
Skapad 9.2.2021 08:39
Publicerad 9.2.2021 08:39
Uppdaterad 16.8.2022 17:12

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.