Bilden visar en mamma som leker med sitt barn

Hemvårdsstöd

Hemvårdsstödet gäller fram tills dess att barnet fyller tre år, under förutsättning att barnet inte har kommunal barnomsorg.

Om du är vårdledig för att vara hemma med ditt barn kan du söka det lagstadgade hemvårdsstödet från kommunen. Du kan även erhålla hemvårdsstöd om du arbetar och själv ordnat barnomsorg hos t.ex. mor- eller farföräldrar, privat dagmamma eller i lekparksverksamhet.

Allmänt om hemvårdsstödet

Stödet kan beviljas från första vardagen efter den dag som föräldrapenningen upphör. Om vårdnadshavare har extra föräldraledighet max 54 dgr betalas inte hemvårdsstödet under den tiden. Stödet utbetalas den sista vardagen i månaden, och betalas retroaktivt högst sex månader.

En komplett ansökan om hemvårdsstöd som lämnats in senast den 10:e i månaden, utbetalas den sista vardagen samma månad.

Hemvårdsstödet beviljas inte för kortare tid än en månad. Hemvårdsstödet är en skattepliktig inkomst.

Till adoptivföräldrar betalas hemvårdsstöd tills det gått två år från början på föräldrapennings perioden oberoende av om barnet fyllt 3 år. Hemvårdsstödet betalas efter föräldrapenningens slut.

Det finns även partiellt stöd att söka.

Läs mera under partiellt stöd

Bilagor som krävs till ansökan

När du ansöker om hemvårdsstöd behöver du bifoga följande handlingar till din ansökan:

  1. Kopia på FPA:s beslut över utbetalning av föräldrapenning.
  2. Intyg över de beskattningsbara inkomsterna (löneintyg, lönespecifikation, beslut på arbetslöshetsersättning). Gäller tilläggsdel.
  3. Intyg över vård-eller tjänstledighet. Gäller utökat hemvårdsstöd.
  4. Skattekort för socialförmån.

Viktigt att meddela förändringar

Tänk på att du är skyldig att meddela förändringar som kan påverka rätten till stöd. De vanligaste förändringarna är att du har börjat arbeta och har en tilläggsdel som påverkar inkomsten eller att du har påbörjat en ny moderskapsledighet, har flyttat till en annan kommun eller att barnet har fått kommunal barnomsorgsplats. Om du har fått för mycket stöd utbetalt leder det till återkrav.

Specifikationen för hemvårdsstödet får du elektroniskt till din nätbank. 

Läs mera om lagen kring hemvårdsstöd på Landskapsregeringens webbplats. 

Hemvårdsstöd

Administratör
Bildningskansliet, bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad 8.2.2021 12:06
Uppdaterad 23.2.2021 11:22

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.