Kuratorstjänster i barnomsorgen

Kuratorn erbjuder barnet och deras närstående stöd för och råd om till exempel barnets beteende, sociala relationer, känslolivet, familjesituationen och fritiden.

För barnomsorgen finns kuratorstjänster om drygt 11 timmar per vecka. Kuratorns arbete innefattar att ta upp utmaningar i anslutning till barnets välbefinnande och bedöma behovet av psykosocialt stöd. 

Vid behov begär kuratorn stöd av andra parter för barnet och vårdnadshavaren, eller rekommenderar tjänster utanför barnomsorgen. 

 

Kurator i barnomsorg

Barnomsorg, bildningssektorn
Skapad 22.2.2022 12:11
Publicerad 1.3.2022 16:10
Uppdaterad 1.3.2022 16:10

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.