Bilden visar en manlig och en kvinnlig i personalen på ett dagis med varsitt barn i famnen

Gruppfamiljedaghem

Gruppfamiljedaghem är en mindre enhet med plats för 8 barn i ålder 1-3 år.

Stadens gruppfamiljedaghem har sin verksamhet på Mästargränd 20 i södra delen av centrum. På Mästerkatten finns det plats för 8 barn i ålder 1-3 år.

Mästerkatten planeras att stänga 31.07.2023. Eftersom skiftesbarnomsorgen bedrivs på Mästerkatten ska den verksamheten flyttas från 1.8.2023. 

Hitta till Mästerkatten med hjälp av Google Maps

Mästerkatten

Barnomsorg, bildningssektorn
Mästargränd 20
Skapad 8.2.2021 11:56
Publicerad 8.2.2021 11:56
Uppdaterad 11.4.2022 15:13

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.