Bilden visar en manlig asssitent som läser saga för fyra barn

Barnomsorg

För att du som vårdnadshavare ska ha möjlighet att arbeta eller studera erbjuder staden barnomsorg för barn under skolåldern, antingen i daghem eller i gruppfamiljedaghem.

Mariehamns stad är en stad i utveckling som strävar efter att både barnomsorg och skolor ska hålla hög kvalitet. Att tillsammans med familjen främja barnets utveckling och fostran är barnomsorgens viktigaste uppgift.

Individuella behov

Att ge barnen goda uppväxtvillkor hör till våra viktigaste uppgifter. Vi ser till det enskilda barnets allsidiga utveckling genom god omvårdnad, bra lekmöjligheter och en pedagogisk verksamhet.

För barn med särskilda behov finns möjligheter till extra stöd och resurser. Inom barnomsorgen strävar vi också efter att stöda barnets kultur och modersmål. I barnomsorgslagen kan du läsa om målsättningen för den åländska barnomsorgen.

Förundervisning

Året innan barnen börjar skolan förbereds de för skolstarten genom förundervisningsverksamhet (förskolan). Där får barnen grundläggande kunskaper och färdigheter som de behöver i skolan. Förundervisningen är integrerad med den övriga verksamheten och utgår från ett förundervisningsprogram för landskapet Åland.

Om du har tankar och frågor som gäller vården av ditt barn är du alltid välkommen att prata med personalen och framföra dina önskemål. All personal har tystnadsplikt.

Arbeta inom barnomsorgen

Barnomsorgen är en stor organisation med ungefär 150 anställda och vi söker varje år nya medarbetare. I denna kortfilm besöker vi daghemmet Vinkelboda och får höra Nathalie berätta om hur det är på ett av stadens tio daghem. Ta kontakt om du vill jobba hos oss!

Se kortfilmen om Vinkelboda på stadens Youtube-kanal (2:31 min)

Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 8.6.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.