Bilden visar en äldre dam som plockar i diskmaskinen.

Rehabilitering hemma

Syftet med rehabiliterande äldreomsorg är att stödja klienten genom att träna vardagliga aktiviteter i den egna hemmiljön.

Inom äldreomsorgens rehabilitering finns idag tre heltidstjänster, två fysioterapeuter och en ergoterapeut. På Trobergshemmet är en fysioterapeut verksam och inom hemrehabilitering (HemRehab) arbetar en fysio- och en ergoterapeut.

HemRehabs verksamhetsområde sträcker sig över hemservicen, dagverksamheten Klippan, korttidsboendet Ledskär samt Odalgården.

Äldreomsorgens rehabilitering fungerar i samarbete med övrig vårdpersonal, som en länk mellan den specifika rehabiliteringen som sker på sjukhuset och vardagsrehabiliteringen som sker i det egna hemmet alternativt på avdelningen. Detta görs genom att exempelvis träna klienten i specifika vardagsaktiviteter, ordna med lämpliga hjälpmedel samt ha en helhetssyn utgående från klienten.

Läs om projektet HemRehab i Mariehamn som pågick 2011-2013 och dess slutrapport.

Fysioterapeut HemRehab

Hemservice, äldreomsorgssektorn
Säkrast anträffbar vardagar kl. 8‐9
Publicerad 11.2.2021
Uppdaterad 15.6.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.