Nutrition

Den mat som serveras inom äldreomsorgen ska vara både näringsrik och god, men även serveras på ett sådant sätt att aptiten stimuleras, så att alla boende får en bra matupplevelse.

Vi arbetar aktivt med nutritionsfrågor och förebygger, utreder och behandlar problem som är relaterade till kost och hälsa.

Inom äldreomsorgen finns en nutritionspolicy till grund för nutritionsvården.

Skapad 11.2.2021 13:07
Uppdaterad 28.12.2021 10:27

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.