Bastuvägen (1132)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring så att antalet våningar som får bebyggas på tomten höjs.

Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt under tiden 4-18.10.2021. Planförslaget är också tillgängligt på stadsbiblioteket. Frågor kan ställas per e-mail till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller per telefon till 018-531461.

Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast 18.10.2021 kl. 15.00 per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

 

Planprocessen

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Bilagor

Publicerad 22.9.2021
Uppdaterad 22.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.