Startsida Mariehamns Stad

Nyheter

Inbjudan till samrådsmöte för Svinö delgeneralplan

Samrådsmötet hålls i stadsbiblioteket måndag 13 juni 2022 kl. 19.00.

Silviasyster till Mariehamns äldreomsorg

Äldreomsorgen i Mariehamn har startat ett projekt i syfte att höja kompetensen gällande demensvård och kognitiv svikt. Därför välkomnar vi Annica Rydberg som konsulterande Silviasyster i vårt team!...

Fastighets- och gatusyn 24 och 31 maj

Har du hus i stan? Byggnadsinspektionen kontrollerar skicket på hus och trädgårdar under sin årliga syn av Mariehamn och dess stadsbild. För tips om vad du behöver tänka på att ha i ordning, läs...

Vi söker en stadsmiljöchef och en stadsarkitekt

Vi erbjuder två tjänster i stadens nya stadsmiljösektor. Sektorn bildas hösten 2022 utifrån bland annat nuvarande infrastruktursektorn och stadsarkitektkansliet.

Driftinfo

Byggnad vid Lilla holmen renoveras

5.5.2022 till 29.5.2022
Omklädningsbyggnaden vid Lilla holmen

Ombyggnad av ledningar och gata

14.3.2022 till 8.7.2022
Kaptensgatan, avsnittet Styrmansgatan–Skeppargatan

Avstängd gata och flyttad busshållplats

17.3.2022 till 22.5.2022
Nygatan 7–9

Möteskalender

Stadsfullmäktige

31.5.2022, 18:30 till 23:00
Stadshuset, festsalen

Kultur- och fritidsnämnden

6.6.2022, 18:30 till 19:30

Stadsstyrelsen

8.6.2022, 18:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet
Skapad 22.10.2018 13:28
Publicerad 9.3.2022 12:57
Uppdaterad 19.4.2022 13:37

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.