Startsida Mariehamns Stad

Nyheter

Stipendier för kultur, idrott och fritid

Nominera din kandidat! Varje år delar Mariehamns stad ut två stipendier för aktivitet, engagemang eller framsteg inom kultur samt idrott och fritid.

Ansökan om stadsbildsbidrag

Ansökningstiden för 2022 är 29 september till 31 oktober.

Platser kvar på kurser med start i oktober

Det finns platser kvar på kurser med startdatum i oktober, anmäl dig snarast!

Reklamrättigheter i idrottsanläggningarna

Föreningar, idrottsförbund och idrottsbolag med staden som hemort har möjlighet att ansöka om att få hålla reklam i stadens idrottsanläggningar för att på så sätt få ett ekonomiskt stöd till sin...

Möteskalender

Stadsstyrelsen

6.10.2022, 15:00
Stadsstyrelserummet

Kultur- och fritidsnämnden

10.10.2022, 18:30 till 19:30
Mariehamns stadsbibliotek

Äldreomsorgsnämnden

11.10.2022, 15:30
Stadshuset
Skapad 22.10.2018 13:28
Publicerad 9.3.2022 12:57
Uppdaterad 1.8.2022 10:25

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.