Startsida Mariehamns Stad

Nyheter

Informationsbroschyr ”Att förvalta ett gammalt hus”

Stadsarkitektkansliet i Mariehamns stad har med hjälp av Anna Sjöwall/Husdoktorn Ab tagit fram en broschyr. Syftet med broschyren är att ge vägledning till fastighetsägarna för att ta hand om sitt...

Gör stadsbiblioteket bättre

Svara på treminutersenkäten och bidra till utvecklingen av verksamheten.

Äldreomsorgens cykeltävling är avgjord!

Under den senaste veckan har en cykeltävling pågått inom äldreomsorgen. Avdelningar har tävlat mot varandra och samlat kilometrar.

Högstubbar för mångfalden

Högstubbar ger hem och matplats för olika djur och växter. I dagarna har vi fått hjälp av våra arborister att skapa fina högstubbar i staden.

Driftinfo

Ombyggnad av vatten och dagvatten­ledningar i Esplanaden

18.10.2021 till 30.11.2021
Esplanaden vid Västra Esplanadgatan – Neptunigatan

Möteskalender

Stadsstyrelsen

2.12.2021, 15:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet

Äldreomsorgsnämnden

7.12.2021, 15:30
Stadshuset

Kultur- och fritidsnämnden

7.12.2021, 18:30
Mariehamns stadsbibliotek
Publicerad 22.10.2018
Uppdaterad 23.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.