Startsida Mariehamns Stad

Nyheter

Vad tycker du är viktigast att utveckla i centrum?

Till och med fredag 22 oktober har alla möjlighet att svara på 6 frågor om vilken utvecklingsinsats som är viktigast.

Studerande, sök stadens stipendium!

Vi delar ut åtta stipendium till studerande från Mariehamn, lämna in din ansökan senast 11 november kl. 15.

Mariehamns stadsbildsbidrag 2021

Bidraget är ett uttryck för uppskattning av enskilda åtgärder, som är ägnade att bevara Mariehamns byggnadskultur. Byggnadsåtgärden bör vara utförd i samråd med stadsarkitektkansliet. Bidraget...

Underhåll på äventyrsdelen i Mariebad

Under perioden 1 november till och med 14 december 2021 genomförs tekniskt underhåll på äventyrsdelen i Mariebad.

Driftinfo

Ombyggnad av vatten och dagvattenledningar i Esplanaden

18.10.2021 till 15.11.2021
Esplanaden vid Västra Esplanadgatan – Neptunigatan

Möteskalender

Äldreomsorgsnämnden

19.10.2021
Stadshuset

Infrastrukturnämnden

20.10.2021, 18:30
Tekniska verken

Stadsfullmäktige

26.10.2021, 18:30 till 23:00
Stadshuset, festsalen
Publicerad 22.10.2018
Uppdaterad 23.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.